Informacje ogólne
1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług związanych z rozwiązaniami z branży odnawialnej źródeł energii, ogrzewania, klimatyzacji i energetycznej.

2. Informujemy, że podmiotem odpowiedzialnym za proces przetwarzania danych osobowych zawartych na stronie internetowej www.cieplutko.pl, jak również udostępnionych w formularzu kontaktowym na platformie Facebook® (Meta Platforms Ireland Ltd.)jest Cieplutko.pl Hubert Szejnicki z siedzibą we Wrocławiu przy ul, św. Macieja 9a, 50-244 NIP 8992903323

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych dokładamy wszelkich starań aby dane nie trafiały do podmiotów nieupoważnionych. Sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4.Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje o użytkownujach w formularzach na stronie www.cieplutko.pl

6.Portal zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika i nie wykorzystuje ich do innych celów niż podane przez użytkownika w formularzu.

7.Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu zależnym od funkcji docelowej formularza np. w celu przeprowadzenie procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Serwis www.cieplutko.pl nie przetwarza danych osób w sposób zautomatyzowany, dane nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe, które osoby zainteresowane pozostawiają w serwisie nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje podgląd osobom, która je tam umieściły. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco w serwisie.

11. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez www.cieplutko.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do zapisów naszej polityki prywatności zapraszamy do zakładki – KONTAKT.