Moje ciepło

Program “Moje Ciepło” Umożliwia uzyskanie dofinansowania do zakupu i montażu pompy ciepła właścicielom nowych domów.

  • Dla właścicieli bądź współwłaścicieli nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej) o podwyższonym standardzie energetycznym.
  • zawiadomienie o zakończeniu budowy złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.,
  • wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021
  • wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej może wynosić maksymalnie :
  • 63 kWh/m2 w ciągu roku dla wniosków składanych w 2022 r.
  • 55 kWh/m2 rocznie dla wniosków składanych w kolejnych latach 

Ile dotacji można otrzymać?

Dotacje na pompy ciepła pokrywają do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny – do 45%. Dopłaty mieszczą się w przedziale od 7 do 21 tys. zł

  • audyt i dobór instalacji
  • montaż i uruchomienie instalacji
  • finansowanie i projekt
  • Pozyskanie dofinansowań i wsparcie w użytkowaniu instalacji